Boeren van amstel logo

De boeren

Welkom bij de Boeren van Amstel. Een groep van 22 boeren die houden van hun vak, liefde voor de natuur en toegewijd aan het behoud van groen zo dicht bij de stad.

Met het oog op een duurzame toekomst voor het mooie Amstelland zijn de boeren opzoek gegaan naar een alternatief verdienmodel, en zo is Boeren van Amstel ontstaan.

Een aantal boeren stelt zich alvast graag aan u voor. De andere boeren willen dit ook snel doen.


Marie-Jose en John

Marie-José en John

Dit zijn Marie-José en John. In 2009 zijn ze getrouwd. John woonde eerst op zijn eigen melkveehouderij in dezelfde polder, maar tegenwoordig wonen ze samen op Marie-José’s familieboerderij. In 2013 hebben ze de melkkoeien verkocht en is daar wat vleesvee voor in de plaats gekomen. Vanaf dat moment zijn ze zich op deze plek steeds meer bezig gaan houden met agrarisch natuurbeheer.

Meer lezen over Marie-José en John?

Aletta en Hugo

Dit is Hugo den Boer. Samen met zijn vrouw Aletta en zoons Rick en Daan wonen zij op de boerderij ‘Strandvliet’ in Ouderkerk aan de Amstel. Ze hebben een melkveehouderij met zo’n 50 koeien. Daarnaast houden zij ook schapen, geiten, kippen, en alpaca’s voor de hobby. Bovendien hebben Hugo en Aletta ook een Bed & Breakfast, ‘Bed & Bubbels Strandvliet’, die zich bevindt in het winterhuis op de boerderij.

Meer lezen over Familie den Boer?

Aletta en Hugo

Richard Korrel

Richard Korrel

“Het succes maakt dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels”

Ik heb altijd al aan een bepaalde vorm van weidevogelbeheer gedaan. Zo beschermen we al lange tijd nesten. En eigenlijk wordt dat steeds meer. Zo zijn we ook later gaan maaien op stukken land waar veel weidevogels broeden. De weidevogels doen het goed hier in het gebied. En dat maakt ook dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels.

Meer lezen over Richard en zijn familie?


Wes en Kasper

“De geluiden van vogels horen er gewoon helemaal bij als we op ons boerenbedrijf aan het werk zijn. Wanneer we de vogels een jaar wat minder horen dan worden we daar wel verdrietig van”

Als we mensen van buitenaf meenemen naar de boerderij worden ze altijd heel enthousiast en krijgen we veel positieve reacties over wat we allemaal doen voor de weidevogels.

We beheren bijvoorbeeld 15 hectare weidevogelreservaat met een hoog grondwaterniveau en kruidenrijk grasland. En ook beschermen we nesten tegen landbouwwerkzaamheden op 48 percelen en worden delen met veel weidevogels later gemaaid.

Meer over boer Kasper lezen?

Wes Korrel


Koos & Monique Langelaan

Koos Langelaan

“De kieviten leiden voor mij het begin van het voorjaar in “

Wanneer de vogels in het voorjaar weer op de boerderij komen begint het voorjaar weer voor mij, alles gaat weer leven. Dat is vooral goed te zien in het botanisch grasland dat wij onder andere voor de weidevogels hebben geplant. Daar zie je veel bloemen, veel insecten en weidevogels.


Gerard Stam

“Het geeft toch elke keer weer een kick als je een nest vindt”

Ik woon en werk op mijn boerenbedrijf aan de Amstel, vlakbij de grote bocht.

Omdat kruidenrijk grasland – zeker met een hoog waterpeil – heel belangrijk is voor grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten als broedgebied hebben we dat ingezaaid op 1,75 hectare grond. De pullen, dat zijn kuikens die nog niet kunnen vliegen, maken er ook dankbaar gebruik van, maar zij komen ook graag op kale, slikkige waterkanten, zoals langs sloten en plas-drasplekken.

gerard stamKees en Nicole Nieuwendijk

Kees Nieuwendijk

“De melk wordt door de Boeren van Amstel uit de anonimiteit gehaald”

Ik was al een bewuste boer. Ik beheer 9 hectare weidevogelreservaat en neem daarnaast nog andere maatregelen voor de weidevogels.

Sinds we bezig zijn met de oprichting van de fabriek kijk ik ook anders naar onze melk. De melk wordt uit de anonimiteit gehaald. Ik weet nu waar de melk naartoe gaat, namelijk naar mensen in de stad en naar ons dorp. En dat maakt dat ik bewuster aan het melken ben.