Amsterdammer Kaas - Doe je mee

De boeren

Welkom bij de Boeren van Amstel. Een groep van 18 boeren die houden van hun vak, liefde voor de natuur en toegewijd aan het behoud van groen zo dicht bij de stad.

Met het oog op een duurzame toekomst voor het mooie Amstelland zijn de boeren opzoek gegaan naar een alternatief verdienmodel, en zo is Boeren van Amstel ontstaan.

Een aantal boeren stelt zich alvast graag aan u voor. De andere boeren willen dit ook snel doen.


Marie-Jose en John

Marie-José en John

Dit zijn Marie-José en John. In 2009 zijn ze getrouwd. John woonde eerst op zijn eigen melkveehouderij in dezelfde polder, maar tegenwoordig wonen ze samen op Marie-José’s familieboerderij. In 2013 hebben ze de melkkoeien verkocht en is daar wat vleesvee voor in de plaats gekomen. Vanaf dat moment zijn ze zich op deze plek steeds meer bezig gaan houden met agrarisch natuurbeheer.

Meer lezen over boerin Marie-José en Boer John?


Aletta en Hugo

Dit is Hugo den Boer. Samen met zijn vrouw Aletta en zoons Rick en Daan wonen zij op de boerderij ‘Strandvliet’ in Ouderkerk aan de Amstel. Ze hebben een melkveehouderij met zo’n 50 koeien. Daarnaast houden zij ook schapen, geiten, kippen, en alpaca’s voor de hobby. Bovendien hebben Hugo en Aletta ook een Bed & Breakfast, ‘Bed & Bubbels Strandvliet’, die zich bevindt in het winterhuis op de boerderij.

Meer lezen over Familie Den Boer?

Aletta en Hugo


Richard Korrel

Richard Korrel

Het succes maakt dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels

Ik heb altijd al aan een bepaalde vorm van weidevogelbeheer gedaan. Zo beschermen we al lange tijd nesten. En eigenlijk wordt dat steeds meer. Zo zijn we ook later gaan maaien op stukken land waar veel weidevogels broeden. De weidevogels doen het goed hier in het gebied. En dat maakt ook dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels.

Meer lezen over Boer Richard en de familie Korrel?


Wes en Kasper

De geluiden van vogels horen er gewoon helemaal bij als we op ons boerenbedrijf aan het werk zijn. Wanneer we de vogels een jaar wat minder horen dan worden we daar wel verdrietig van

Als we mensen van buitenaf meenemen naar de boerderij worden ze altijd heel enthousiast en krijgen we veel positieve reacties over wat we allemaal doen voor de weidevogels.

We beheren bijvoorbeeld 15 hectare weidevogelreservaat met een hoog grondwaterniveau en kruidenrijk grasland. En ook beschermen we nesten tegen landbouwwerkzaamheden op 48 percelen en worden delen met veel weidevogels later gemaaid.

Meer lezen over boer Kasper?

Wes Korrel


Bas en Gerard Timmer

Boeren van Amstel Bas en Gerard Timmer

Boeren van Amstel Bas en Gerard Timmer

Bas Timmer

Ik houd van het werken met de natuur, het land, de grond, de biodiversiteit en de koeien. Het is allemaal met elkaar verbonden en ik probeer daarin met behulp van de natuur voedsel te maken voor de mensen uit de buurt.

Om echt een verschil te maken voor dit gebied, en het gebied leefbaar te houden voor weidevogels, is de korte keten het middel om de mensen te betrekken die in dit gebied wonen, leven, recreëren. Daarmee steunt de consument zowel de boeren als de natuur bij hen in de buurt.

 

Meer lezen over Boer Bas?


Familie Blommestijn

Albert: trots dat we met het gezin zoveel dingen kunnen combineren op ons land

De Boerderij van de familie Blommestijn staat al 125 jaar aan de Boterdijk in De Kwakel. Zo’n 40 blaarkop melkkoeien staan er in een ronde stal die van alle kanten open is. Zodra het in het voorjaar een beetje lekker weer is gaan ze natuurlijk naar buiten. De koeien moeten hun weiland wel delen met de groepen mensen die aan het poldersporten zijn. Het buitensportbedrijf Poldersport is één geheel met de boerderij.

Meer lezen over de familie Blommestijn?

v.l.n.r. Jette, Astrid, Albert, Pim en Maartje Blommestijn


Cor Koster

Cor Koster en zijn vrouw Elly zijn de trotse bezitters van boerderij Cornelly in Amstelveen.

Als ik een miljoen zou winnen, zou ik het aan het goede doel schenken

Meer lezen over Boer Cor?


Vincent Post

Dit zijn Vincent Post en Sabrina den Heeten. Zij hebben een melkveebedrijf ‘De Grazige Weide met 60 melkkoeien en 30 stuks jongvee.

Elk bedrijf is speciaal op haar eigen wijze. We willen ons wel biologisch gedragen maar hebben nog niet de stempel als bio-bedrijf.

Meer lezen over boer Vincent Post?


Familie Roos

Zonder boeren geen weidevogels!

De familie Roos heeft een melkveebedrijf met 125 melkkoeien en 45 stuks jongvee aan de Waver in de Ronde Hoep. Het belangrijkste werk wordt gedaan door Peter en zijn zoon Arjan. 65 hectare veenweidegrasland hebben zij in gebruik.  De broer van Peter, Gert is voorzitter van de coöperatie  Boeren Van Amstel.

Meer lezen over de boerenfamilie Roos?

 


Remco van Blaaderen

Aan de koe herken je haar boer(in). Bij ons in de stal gaat alles er rustig aan toe. Dat komt de koe en de kwaliteit van de zuivel ten goede.

Er wordt op ons bedrijf veel gedaan aan natuurbeheer zoals nestbescherming, hoog water, uitgesteld maaien en gebruik van stro-mest. Ook zijn er bloemrijke slootkanten. Dit samen zorgt ervoor dat er diverse insecten leven en er genoeg beschutting is, zodat weidevogels veilig in het land kunnen verblijven en hun kleintjes opvoeden.

Meer lezen over Boer Remco?