Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Familie Roos

Waver, Ronde Hoep

De familie Roos heeft een melkveebedrijf met 125 melkkoeien en 45 stuks jongvee aan de Waver in de Ronde Hoep.

Het belangrijkste werk wordt gedaan door Peter en zijn zoon Arjan. 65 hectare veenweide grasland hebben zij in gebruik.

De broer van Peter, Gert is voorzitter van de coöperatie  Boeren Van Amstel.

Weidevogels

De firma Roos probeert in de bedrijfsvoering en het grasland beheer rekening te houden met de weidevogels. Hiervoor nemen zij deel aan een aantal pakketten van de natuurvereniging om de weidevogels, hun nesten en de jongen te beschermen.

In het voorjaar zijn er een aantal vrijwilligers van de weidevogelvereniging die nesten opzoeken en markeren. De weide vogels horen thuis in de weilanden hier in het groene hart, en het is echt nodig dat we met elkaar moeite doen om ze beschermen. Daarvoor is het wel belangrijk dat er voldoende melkveehouders en  in het grasland weidende koeien overblijven in de toekomst.

" Zonder boeren geen weidevogels! "

Boerderij