Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Kasper van Beek

Kasper van beek

Dit is Kasper van Beek, hij heeft een biologisch melkveebedrijf met weidevogel- en natuurbeheer, waar hij in 2016 fulltime-werkend begonnen is in een maatschap.

Kasper en zijn boerderij maken deel uit van de Boeren van Amstel, die zich samen inzetten voor het behoud van weidevogels en de natuur, verscheidenheid in bedrijfsvorm en een korte keten, en bovendien een plus op de melkprijs voor de extra inspanningen die nodig zijn om het weidevogelbeheer mogelijk te maken. 

Zijn boerderij bevat 17 hectare natuurreservaat, waar niet eerder dan 15 juni gemaaid wordt. In het voorjaar wordt een deel van deze 17 ha voor-geweid  met de melkkoeien om er voor te zorgen dat er kuikenland ontstaat voor de jonge weidevogelkuikens. Dit voorweiden is van groot belang omdat er op deze manier een grote verscheidenheid aan gras ontstaat, zowel kort als lang gras zodat de kuikens tussen het gras door kunnen lopen en bescherming kunnen vinden. Door het gebied voor te weiden komen er ook mesthopen te liggen, deze mesthopen trekken weer insecten aan die voedsel zijn voor de kuikens. Zo is de kringloop bedoeld: bodem, koe, mest, gras, insecten en kuikens.

Op de eigen grond wordt afhankelijk van de hoeveelheid weidevogels/op welke percelen de vogels zich huisvesten, gewerkt met regelingen om ook deze percelen pas later te maaien, en zo weidevogels in bescherming te nemen. Het weidevogelbeheer is en blijft een spel waar continu op ingespeeld moet worden wat betreft weersomstandigheden, beschermingsmogelijkheden van de juiste percelen en graslengte, altijd in combinatie met het voor-weiden door vee. Op deze manier lukt het om de weidevogels grutto, kievit, tureluur, scholekster en bergeend een kans op overleven te geven.

Het mooie aan de Boeren van Amstel vindt Kasper de korte keten gedachte: niet eindeloos melk transporteren terwijl het ook in de regio afgezet kan worden. Zeker in een tijd waar milieu en klimaat hoog op de agenda staan. Hij is er trots op dat we met elkaar in zo’n dichtbevolkt gebied, letterlijk onder de rook van Amsterdam, eerlijke producten zoals melk en vlees kunnen produceren mét behoud van weidevogel en natuurbeheer. Op deze manier hopen we dat het gebied zijn charmes kan behouden voor nu en in de toekomst.  

Boerenbedrijven in samenwerking met weidevogels en de natuur.

" “Door de Boeren van Amstel te ondersteunen en deze producten te kopen zorgen we er samen voor dat Amstelland groen blijft.” "

Boerderij