Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Bas en Gerard Timmer

Boeren van Amstel Bas en Gerard Timmer

Bas en Gerard Timmer

Boerderij Vredebest, Rondehoep

Op boerderij Vredebest woont de familie Timmer. Zij boeren al 7 generaties in de noordoosthoek van polder de Rondehoep. Op deze boerderij werken momenteel 2 generaties: Gerard en zijn vrouw Margreth en hun zoon Bas.

Vijf hectare natuurgrond

Zij houden ongeveer 80 koeien, 25 stuks jongvee en 7 schapen op 40 hectare grasland waarvan 5 hectare natuurgrond. Zodra de grond het toelaat gaan de koeien de wei in om het gras in de weides op te eten. Dat blijven ze doen totdat het te nat wordt in het najaar.

Nesten beschermen en kruidenrijke percelen

De grutto, kievit, tureluur en scholekster zijn veelvuldig aanwezig en de mooie zang van al deze vogels kan je vaak al vanaf de weg rondom deze polder goed horen. De familie houdt al vele jaren rekening met de vele weidevogels in het gebied door de nesten te beschermen, kruidenrijke percelen te creëren, maar ook door stukken land pas in juni te maaien, zodat de weidevogels daar in alle rust hun kuikens groot kunnen laten worden.

Wormen en insecten

Op de weidepercelen laten de koeien mesthopen achter, en dit leidt tot een grotere aanwezigheid van insecten en wormen, wat vervolgens de weidevogels enorm helpt om de kuikens te voeren en groot te brengen. In het voorjaar zie en hoor je dan ook de weidevogels tussen de koeien. Daarnaast vertoeven de weidevogels ontzettend goed bij de overgang van water naar land. Dat maakt de randen van de vele sloten in deze polder een ideale leefomgeving voor deze vogels en daarom worden de slootkanten op een aantal percelen pas later in het jaar gemaaid.

Alles is met elkaar verbonden

“Ik houd van het werken met de natuur, het land, de grond, de biodiversiteit en de koeien. Het is allemaal met elkaar verbonden en ik probeer daarin met behulp van de natuur voedsel te maken voor de mensen uit de buurt. Om echt een verschil te maken voor dit gebied, en het gebied leefbaar te houden voor weidevogels, is de korte keten het middel om de mensen te betrekken die in dit gebied wonen, leven, recreëren. Daarmee steunt de consument zowel de boeren als de natuur bij hen in de buurt.

Leefgebied weidevogels verbeteren

Doordat wij Boeren van Amstel verkopen kunnen we aan de slag met het verbeteren van dit leefgebied van de weidevogels. Van ieder pak gaat namelijk 5 cent naar maatregelen voor de natuur. Daarnaast is de melk een puur product, zoals de koe het geeft.”

" Bas: Ik houd van het werken met de natuur, het land, de grond, de biodiversiteit en de koeien. Het is allemaal met elkaar verbonden en ik probeer daarin met behulp van de natuur voedsel te maken voor de mensen uit de buurt. "

Boerderij