Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Ons verhaal

Onder de rook van Amsterdam ligt een natuurgebied waar boeren en weidevogels samen leven. De boeren in Amstelland wilden zuivel produceren op een duurzame manier en tegelijkertijd iets extra’s doen voor de vogels en de natuur. Zij hebben zich verenigd in de Boeren van Amstel.

De boeren van Amstel doen aan agrarisch natuurbeheer met kruidenrijke graslanden, een ideaal gebied waar weidevogels kunnen broeden. Het leefgebied van de weidevogels wordt beschermd door grote delen van het land pas na het broedseizoen te maaien.

In 2019 is in Amstelland de Rijke Weidevogelboulevard geopend, een gebied met bloemen en kruiden, dat dwars door de polder loopt. Op de weidevogelboulevard komen insecten af, voedsel voor de weidevogelkuikens. Recreanten en passanten kunnen in een prachtige omgeving zien wat er allemaal komt kijken bij het goed beheren van een weidevogelgebied, wat de lokale agrariërs hier voor doen of juist laten en hoe de boulevard nauw verweven is met de zuivelfabriek van Boeren van Amstel.

In de fabriek wordt zuivel van de melk gemaakt zoals de koeien die geven. De zuivel is vol en romig van smaak. Door Boeren van Amstel melk te kopen, ondersteun je daarnaast de natuurlijke weide en de weidevogels die daar thuis horen.