natuur zuivel lokale producten boeren van amstel amsterdam

Lokale natuurzuivel producten met een korte keten

 

 

Onder de rook van Amsterdam ligt een natuurgebied waar boeren en weidevogels samen leven. De boeren in Amstelland produceren op een duurzame manier en doen tegelijkertijd iets extra’s voor de vogels en de natuur. Zij hebben zich verenigd in de Boeren van Amstel.

De Boeren van Amstel doen aan agrarisch natuurbeheer met kruidenrijke graslanden, een ideaal gebied waar weidevogels kunnen broeden. Het leefgebied van de weidevogels wordt beschermd door grote delen van het land pas na het broedseizoen te maaien.

In 2019 is in Amstelland de Rijke Weidevogel-boulevard geopend, een gebied met bloemen en kruiden dat dwars door de polder loopt. Op de Weidevogel-boulevard komen insecten af, voedsel voor de weidevogelkuikens. Recreanten en passanten kunnen in een prachtige omgeving zien wat er allemaal komt kijken bij het goed beheren van een weidevogelgebied, wat de lokale agrariërs hier voor doen of juist laten en hoe de boulevard nauw verweven is met de doelstellingen van Boeren van Amstel.

Door de producten van Boeren van Amstel  te kopen, ondersteun je de natuurlijke weide en de weidevogels die daar thuis horen.