Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

De Boeren

Boerderij Van Blaaderen, Bovenkerkerpolder

De familie van Blaaderen heeft het bedrijf op deze locatie in de Bovenkerkerpolder sinds1955. Zij hebben 110 melkkoeien, 45 stuks jongvee en 10 schapen. Er zit 87 ha land bij het bedrijf waarvan 8 ha maïs.

De melkkoeien lopen in een ligboxenstal waar zij ook heerlijk kunnen liggen in zogenaamde diepstrooiselboxen. Dat zijn boxen met een dikke laag van een mengsel met gemalen stro,kalk en water. Voor de koeien die binnenkort een kalf krijgen is er een speciale potstal, daar lopen en liggen ze op een dik pak stro. Als het zover is dat het kalf geboren gaat worden krijgt de moederkoe een eigen hok waar ze in alle rust haar kalf op de wereld kan zetten.

Er wordt op het bedrijf veel gedaan aan natuurbeheer zoals nestbescherming, hoog water,uitgesteld maaien en gebruik van stro-mest. Ook zijn er bloemrijke slootkanten. Dit samen zorgt ervoor dat er diverse insecten leven en er genoeg beschutting is, zodat weidevogels veilig in het land kunnen verblijven en hun kleintjes opvoeden.

Omdat het belangrijk is dat kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt worden schoolklassen ontvangen. Dit in het kader van boerderij educatie. De kinderen krijgen een rondleiding over het bedrijf en zien de verschillende soorten voer en mest. Zo wordt er geleerd waar o.a. de melk vandaan komt en wat er allemaal voor nodig is om de koe het te laten maken. Ook leren ze meer over de huisvesting van de dieren. Op de boerderij is ook een zorgtak waar de familie van Blaaderen mensen dagbesteding geeft. Zij helpen een paar dagen in de week met allerlei klussen op het bedrijf.

" Remco: aan de koe herken je haar boer(in). Bij ons in de stal gaat alles er rustig aan toe. De koeien zijn nieuwsgierig maar we zorgen ervoor dat er zo min mogelijk onrust uitbreekt. Dat komt de koe en de kwaliteit van de zuivel ten goede. "

Boerderij