Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Wereldrecord poging grootste melkpak ter wereld hijsen langs de snelweg


Wereldrecordpoging om het grootste melkpak ter wereld (5 mtr) te hijsen langs de A9 om op een positieve manier de aandacht te vestigen op duurzaamheid en biodiversiteit

 

Met: Boeren van Amstel, Vogelbescherming Nederland  

Datum / tijd: Zondag 4 juni 2023 (12.00 – 12.30 uur)

Locatie:       Ouderkerk a.d. Amstel (langs A9, t.h.v. Polderweg 23 en viaduct Polderweg)

 

Lokaal, korte keten en weinig foodmiles

De ‘Boeren van Amstel’ is een coöperatie van 18 boeren uit de mooiste polder van Nederland, de Ronde Hoep. Zij verwerken een deel van hun zuivel in een ambachtelijke fabriek. De melk verkopen zij lokaal, binnen de metropoolregio Amsterdam. De boeren bewandelen hiermee de weg van de korte keten, verminderen de foodmiles en dragen daarnaast ook nog zorg voor de weidevogelpopulatie. Overigens, 2023 lijkt een goed jaar voor de Grutto, Tureluur en Kievit te worden! 

 

Weidevogelfonds en natuurverbetering

Van iedere verkochte liter wordt 2 cent door de boeren gereserveerd voor natuurprestaties, zoals verlaat maaien, het verhogen van de biodiversiteit en extensieve beweiding. Dat gebeurt om de weidevogelstand te optimaliseren en de natuur te herstellen, in samenwerking met de Vogelbescherming.

 

Positieve aandacht voor biodiversiteit in de achtertuin van Amsterdam

Om op een positieve manier aandacht te vragen voor de forse jaarlijkse besparing op foodmiles, de verbeterde verbinding tussen boer en burger en de impact op de biodiversiteit rondom de stad Amsterdam wordt een wereldrecordpoging gedaan om het grootste pak melk ter wereld te hijsen. Daarnaast is er voor de jonge bezoekers ook nog een wedstrijd pannenkoeken versieren.

 

Wereldrecord

Het melkpak van ruim 5 meter zal tot grote hoogte stijgen als het weer dit toelaat. Er zal ook een bord onthuld worden met de verrassende boodschap dat alle afnemers ervoor hebben gezorgd dat er tot nu toe al €25.000 in het Weidevogelfonds is gestort!

 

Meer informatie

Michel Penterman, directeur Boeren van Amstel: 0641868076 / michel@boerenvanamstel.nl  

 

Betrokken partners zijn: Vogelbescherming Nederland – VeenIX – Friesland Campina – Rijkswaterstaat –  Buurbouw

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2023/05/Wereldrecord-Grootste-Pak-Melk-ter-Wereld-2.png