Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Weidevogel seizoen op zijn hoogtepunt


Het weidevogel seizoen is op zijn hoogtepunt. Vandaag filmden we om onze (vernieuwde) aanpak uit te dragen en hopen we onze bijdrage aan een inspirerende documentaire toe te voegen.

De Boeren van Amstel voeren diverse werkzaamheden uit om te weidevogel de nodige ruimte te geven, zoals:

Plas dras

Plas dras; het nat houden van de weilanden zodat de weidevogels makkelijk kunnen foerageren.

Biodiversiteit

Biodiversiteit; het verrijken van de diversiteit zodat er zowel boven als onder de grond een rijke voedselomgeving met o.a. insecten ontstaat

Uitgesteld maaien

Later maaien zodat de nesten rustig uitgebroed kunnen worden

Extensieve beweiding

Minder koeien per hectare zodat er meer ruimte is voor de natuur.

Vossenraster

Daarnaast is er in de Ronde Hoep een vossenraster aangebracht waarmee de komst van predatoren (roofdieren) wordt ontmoedigd.

Binnenkort zullen we inzoomen op deze verschillende activiteiten.

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2021/05/boeren-van-amstel-plas-dras.jpeg