Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Opening weidevogelboulevard


De Rijke Weidevogelboulevard aan de Middenweg in de Bovenkerkerpolder in gemeente Amstelveen wordt 16 mei officieel geopend. De boulevard heeft als doel om uitleg te geven aan recreanten en passanten over wat er allemaal komt kijken bij het goed beheren van een weidevogelgebied, wat de lokale agrariërs hier voor doen (en laten) en hoe de boulevard nauw verweven is met de Boeren van Amstel, de nieuwe melkfabriek in Ouderkerk aan de Amstel.

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2019/04/Inzaaien-weidevogelboulevard_Mark-Kuiper.jpg