Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Onderdeel van consortium VeenVitaal


Sinds eind 2022 is Boeren van Amstel onderdeel van het VeenVitaal consortium en werkt mee aan het onderzoek van de VU Amsterdam.

VeenVitaal samenwerking

Dit is een unieke samenwerking van wetenschappers, soortbeschermingsorganisaties, natuurbeheerders, boeren, bestuurders en vele andere actoren in de regio Amsterdam, is een Living Lab project met als doel veenweiden te verduurzamen.

VeenVitaal onderzoek

VeenVitaal onderzoekt welke ingrepen in het landschap effectief zijn om de biodiversiteit te herstellen, veenafbraak en broeikasgas-emissies een halt toe te roepen, bedrijfsvoering op het laagveen rendabel te maken voor boeren en grondeigenaren en behoud van een inspirerend landschap voor burgers.

VeenVitaal wil onder andere een integrale set van eenvoudige/betrouwbare indicatoren ontwikkelen waarmee de transitie naar een duurzaam veenweidelandschap kan worden gekwantificeerd en gemonitord.

Klik hier als je meer wilt weten

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2023/03/veenvitaal-consortuim-amsterdam-vu.png