Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Jong leven in de Bovenkerkerpolder


Door onze V(l)og-elaar Willem van Weperen

Afgelopen zondag weer naar de Bovenkerkerpolder gefietst. In een pas gemaaid weiland zie ik onderweg een tiental jonge fouragerende grutto’s. Er zijn ook enkele kieviten, tureluurs en kemphanen in de groep. De grutto’s zijn koortsachtig op zoek naar voedsel, zodat ze de verre reis naar het zuiden goed aankunnen. Gelukkig heeft het na de lange droge periode, inmiddels weer wat geregend. Ze kunnen daardoor gemakkelijker met hun snavel in de grond, om de wormen eruit te vissen.

 

Net voorbij Boeren van Amstel boer Kees Lambalk, naast het weidevogelpad, zitten een aantal jonge boerenzwaluwen op de bovenste draad van het vossenraster. Ze zijn in afwachting van voedsel, dat wordt aangevoerd door de ouders. Een van de ouders komt aangevlogen met een wesp, alle drie de snavels gaan open. De voorste jonge zwaluw is de gelukkige, de ander twee moeten wachten op de volgende ronde.

 

Wat weidevogels betreft is nu een rustige periode aangebroken in de polder. Toch valt er nog genoeg te beleven. Fouragerende ganzen en lepelaars, een jagende visdief, luid zingende rietzangers, een torenvalk die hoog in de lucht staat te bidden. Op de valreep hoor en zie ik nog een groepje jonge gele kwikstaarten. Mijn dag kan niet meer stuk.

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2022/07/IMG_9101.jpg