Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Grutto’s rondom Amsterdam druk met broeden in het Amstelland


Door weidevogelbeschermer Willem van Weperen

Grutto’s druk met broeden in Amstelland

Weidevogelbeschermers zijn al weer een aantal weken actief met het opsporen en beschermen van weidevogelnesten. Ik doe dit werk bij de fa. Roos in de Ronde Hoep.

Grutto nesten met mooie hoeveelheid eieren

Vorige week donderdag was een mooie dag. Niet alleen omdat het lente zonnetje lekker scheen, maar we troffen maar liefst 4 gruttonesten aan in de weilanden van boer Roos, met in ieder nest 4 eieren. Aangezien onze boer de koeien binnenkort in de betreffende percelen wil gaan weiden, hebben wij de nesten gemarkeerd met stokken.

grutto nesten markeren

Vervolgens weet de boer exact waar de nesten zitten en zet hij er ter bescherming een draadje omheen, om mogelijk vertrappen door de koeien tegen te gaan.

Grutto’s broeden en verdedigen nesten met kuikens

Nadat ons werk klaar was, ben ik nog even doorgefietst naar de Bovenkerkerpolder. Daar was weer eens duidelijk te merken dat grutto’s niet alleen gevaar te beduchten hebben van koeienpoten en maaimachines; ik was namelijk getuige van een grutto die heldhaftig een blauwe reiger uit zijn broedgebied verjoeg.

Reigers lusten wel een eitje

Reigers lusten wel een grutto kuiken en zo eind april scharrelen de eerst vroege kuikens rond in de polders en dat weten zij natuurlijk ook. Overigens vormen reigers niet het enige gevaar; weidevogels moeten hun eieren en kroost ook beschermen tegen o.a. kraaien, meeuwen hermelijnen en vossen.

grutto verdrijft reiger uit zijn broedgebied

Gele Kwikstaart terug van weggeweest

Aan het einde van mijn tocht zag ik ook nog de prachtige gele kwikstaart. In de Boeren van Amstel polders is deze vogel sinds kort ook weer te zien.

gele kwikstaart nederland

Gele kwikstaart terug in Amstelland

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2022/04/IMG_6324.jpg