Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Eerste kievitsei in het Amstelland?


Tekst en foto’s: Willem van Weperen
14 maart, Amstelland

Baltsende kieviten

Deze week is al weer het eerste kievitsei gevonden, in Overijssel. Dus donderdag, per fiets, polshoogte genomen in de polders van Boeren van Amstel.

Ronde Hoep rustig

In het middengedeelte van de Ronde Hoep was het rustig. Met behulp van mijn kijker zag ik daar, vanaf de weg langs de Amstel, grote groepen fouragerende kieiviten. En ook enkele goudplevieren en wulpen.

Bovenkerkerpolder druk

In de Bovenkerkerpolder daarentegen was het een drukte van belang. Hier hoorde ik de roep van kievit, grutto, tureluur en scholekster door elkaar heen. Er was daar al duidelijk een strijd gaande om het claimen van een broedgebied en het opeisen van aandacht van een mogelijke partner.

Indrukwekkende shows

De mannetjes kieviten doen dit door een indrukwekkende show met spectaculaire duikvluchten op te voeren. Ze duikelen over elkaar heen in de lucht dat het een lieve lust is. Een prachtig gezicht en gehoor, wanneer ze met hun brede zwart-witte vleugels aan je voorbij zoeven. Dit ritueel, baltsen genaamd, voeren ze elk voorjaar weer op. Alsof ze ons hiermee willen laten weten, dat het voorjaar nu toch echt is begonnen.

Eerste kievitsei

Zag ook nog een mannetjes kievit een nestkuiltje draaien. Het zal dus niet lang meer duren voordat de eerste kievitseieren in de Bovenkerkerpolder gelegd gaan worden.

kievitsei gevonden amstelland2
https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2022/03/Kievit-baltsend2.png