Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Donatie aan het Weidevogelfonds


Donatie

Op de levendige Amstellanddag, presenteerden wij, de Boeren van Amstel BV, met trots een donatie van 🎉25.000 euro🎉 aan de Boeren van Amstel Coöperatie voor het Weidevogelfonds. Deze gift vertegenwoordigt de volledige som die we sinds onze doorstart hebben verzameld via de 2-cent-regeling.💰

Hoe zit onze organisatie in elkaar?

Laten we eens duiken in de structuur van onze organisatie.

Je hebt enerzijds de BV Boeren van Amstel, ons commerciële bedrijf. We zijn met zijn drieën en beheren de verkoop, marketing, productie en distributie van de zuivel🥛. In deze BV hebben verschillende aandeelhouders een belang, waaronder de Boeren van Amstel Coöperatie. De coöperatie bestaat uit 18 boeren die zowel extra inspanningen leveren voor de weidevogels🐦 als de melkvoorziening regelen.

Natuurprestaties

Onze boeren leveren extra natuurprestaties, variërend van verlaat maaien (zodat de weidevogels hun nesten kunnen laten uitkomen) tot plas-dras-beheer, extensieve beweiding en biodivers inzaaien🌱. Hoewel deze activiteiten zowel tijd als middelen kosten, geloven wij sterk in hun waarde voor het bevorderen van de biodiversiteit🌳.

Weidevogelfonds

Om deze inspanningen te ondersteunen, gaat er van iedere liter zuivel die we als Boeren van Amstel BV verkopen, 2 cent naar het weidevogelfonds. Zo ontvangen de boeren die het meeste bijdragen aan het weidevogelbeheer compensatie voor hun extra inspanningen💪.

Samenwerking Vogelbescherming Nederland

Onze aanpak is niet onopgemerkt gebleven. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland hebben we een natuurconvenant gesloten dat zorgvuldig de verantwoordelijkheden en verplichtingen van onze deelnemende boeren omschrijft📝.

Volgende stappen

Maar we staan niet stil. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze boeren te helpen de volgende stappen te zetten in natuurbeheer🏞️. Een recent initiatief is bijvoorbeeld de focus op erfbeplanting bij een aantal boeren.

Klanten onmisbaar

En onze klanten? Die spelen een onmisbare rol in ons verhaal🙏. Elke aankoop van Boeren van Amstel zuivel draagt bij aan het onderhoud van wat wij liefkozend de ‘achtertuin van Amsterdam’ noemen🏡. Dankzij onze unieke bedrijfsstructuur maakt iedere klant een tastbaar verschil in het behoud van de natuur🌍.

Deze symbiose tussen boer, natuur en consument vormt de kern van onze missie bij Boeren van Amstel BV en de Boeren van Amstel Coöperatie. Samen creëren we een toekomst waarin zowel weidevogels als de zuivelindustrie floreren💫.

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2023/07/25000naardenatuur-Facebook-bericht-Liggend.png