Boeren van amstel logo

Richard Korrel

Richard Korrel

Ik heb altijd al aan een bepaalde vorm van weidevogelbeheer gedaan. Zo beschermen we al lange tijd nesten. En eigenlijk wordt dat steeds meer. Zo zijn we ook later gaan maaien op stukken land waar veel weidevogels broeden. De weidevogels doen het goed hier in het gebied. En dat maakt ook dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels.

" Het succes maakt dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels "


Boerderij