Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Richard Korrel

Richard Korrel

Dit is Richard Korrel, melkveehouder met bezoekboerderij in de Polder de Ronde-Hoep.

Boerderij Polderzicht is echt een familiebedrijf waarin Richard de 4e generatie is. Op het melkveebedrijf van de familie werken tegenwoordig twee generaties: Richard en zijn vrouw Melanie, en Richard’s ouders Gerard en Annemiek. 

Zij houden 120 melkkoeien en ongeveer 60 stuks jongvee, met 76 hectare veen grasland. De koeien grazen 230 dagen per jaar in de wei, en er is genoeg ruimte voor de weidevogels en biodiversiteit. In de Ronde Hoep gaat het goed met de weidevogels, waaronder de kievit, scholekster en tureluur maar ook zeker de grutto. Weidegang van de koeien staat hoog in het vaandel bij de familie Korrel. Dit is volgens hen ook erg belangrijk voor het behoud van weidevogels en biodiversiteit.

 

Naast de melkveehouderij heeft de Familie Korrel ook een bezoekboerderij genaamd ‘Boerderij Polderzicht’. Op deze boerderij kunnen allerlei activiteiten gedaan worden, waaronder boerengolf, excursies en fietsen huren. Daarnaast is er een locatie waar men kan vergaderen en feestjes kan geven. Op woensdag en zondag is de boerderij open voor iedereen om te spelen, kalfjes aaien, naar de koeien kijken en iets te eten of te drinken. Ook kunnen hier boeren producten gekocht worden zoals kaas, Jam, eieren en natuurlijk de verse zuivel van Boeren van Amstel. Zo nodigt familie Korrel iedereen uit om het boerenleven te proeven en de natuur te beleven. 

www.boerderijpolderzicht.nl 

Kijk snel verder hoe het met de andere boeren gaat

" Het succes maakt dat we steeds enthousiaster worden en meer en meer willen doen voor de vogels "


Boerderij