Lokale zuivel melk boeren van amstel biodiversiteit amsterdam

Gerard Stam

gerard stam

Ik woon en werk op mijn boerenbedrijf aan de Amstel, vlakbij de grote bocht.

Omdat kruidenrijk grasland – zeker met een hoog waterpeil – heel belangrijk is voor grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten als broedgebied hebben we dat ingezaaid op 1,75 hectare grond. De pullen, dat zijn kuikens die nog niet kunnen vliegen, maken er ook dankbaar gebruik van, maar zij komen ook graag op kale, slikkige waterkanten, zoals langs sloten en plas-drasplekken.

" Het geeft toch elke keer weer een kick als je een nest vindt "

Boerderij