Amsterdammer Kaas - Doe je mee

Activatie van de Korte Keten in de MRA


Diverse partijen

Zoals je weet, schaken we als kleine organisatie op vele borden. We bezoeken de Amsterdamse horeca, zitten met boeren en natuurbehartigers om de tafel, geven gastcollege op de universiteit, brengen zélf nog de nodige bestellingen rond én zitten met beleidsmakers om de tafel. Een afwisselend geheel.

Maar nu lijkt er wel iets héél moois te gebeuren; de activatie van de korte keten

Hoezo; activatie?

Ik hoor je denken; wat is dit nu weer? En eerlijk gezegd gaat het onze pet ook wel eens te boven 😉 maar laten we er even in alle nuchterheid naar kijken.

Iedereen snapt ondertussen wel dat lokale voedselproducten met weinig voedsel kilometers (foodmiles) en weinig onnodige schakels (dus een korte keten) veel voordeliger zijn dan een lange keten met veel foodmiles. Iedere keten kost tijd en geld, geld dat niet bij de boer terecht komt.

Maar nu beginnen korte ketens en lokale productie ook beleid te worden bij diverse organisaties.

Doelstelling Amsterdam korte keten

Zo wil de gemeente Amsterdam dat in 2030 minimaal 25% van het geconsumeerde voedsel regionaal dan wel lokaal is geproduceerd. Nu schommelt dat percentage rond de 3%.

Doelstellingen cateraars lokaal aanbod in bedrijfskantines

Daarnaast hebben enkele toonaangevende cateraars de ambitie om op korte termijn 15% van het voedselaanbod af te nemen van lokale dan wel regionale partijen.

Aftrap in Floriade Food Forum

Vrijdag 3 december is er een belangrijke aftrap, waar je digitaal bij kunt zijn. Je kunt je hier aanmelden. 

Uiteraard zijn wij als Boeren van Amstel prominent vertegenwoordigd.

Programma

Hieronder kun je vast het programma bekijken:

12:30 – 13:00 Presentatie Maatschappelijke urgentie en korte keten MRA

Zijne Koninklijke Hoogheid Carlos de Bourbon de Parma spreekt over de maatschappelijke urgentie en ervaringen uit de voedseltransitie n.a.v. oorlog en gedeputeerde van de Provincie Flevoland Jan Nico Appelman over de rol en plannen van Flevoland.

13:00 – 13:20 Presentatie Mark Frederiks

Wat er al bereikt is op het gebied van logistiek, IT-aanbod, samenwerking met de boerennetwerken en lopende projecten.

local2local mark frederiks

local2local mark frederiks

13:25 – 14:00 Reflecteren met de boer aan tafel, wat hebben we al gedaan?

Deelnemers Boeren van Amstel, Groene Hart Coöperatie, Flevofood, Local2Local, Proevkantoor

Zuidas-Circl-lokaal-buiten

14:00 – 14:10 Toelichting op de roadmap door Mark Frederiks

14:10 – 14:40 De rol van de Gemeente Amsterdam

Erik Koldenhof geeft toelichting op rol van de Gemeente Amsterdam tot nu toe en geeft een doorkijk naar de toekomst vanuit de robuuste uitrol plannen.

Gemeente Amsterdam Erik Koldenhof

14:40 – 14:50 introductie‘Robuuste uitrol strategie in de MRA’

Mark Frederiks stelt de beknopte versie van het plan voor alle deelnemers beschikbaar via een download.

14:55 – 15:30 Aan tafel met partners

Toelichting op het uitrol plan. Dit is een groepsgesprek met een aantal sleutelpartners over de uitrol in de MRA. Inluiden van fase 2 van de roadmap met specifieke vervolgstappen van het activatie programma i.s.m. Floriade richting Floriade Expo 2022.

Afsluitend: Bestendiging van de samenwerking van het consortium voor de uitrol strategie

Hier spreken de partijen uit om gezamenlijk de schouders te zetten onder het uitrol plan.

https://www.boerenvanamstel.nl/wp-content/uploads/2021/12/Korte-keten-lokale-producten-amsterdam.png